Eleni - Tylko w Twoich dłoniach

Kategorie: Eleni
Opis: Dziękuję za Twój uśmiech...
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Eleni - Nic miłości nie pokona / Teledysk 1996
Eleni - Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca
Eleni - Miłość jak wino
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Rypin
25 września 2021, godz. 17:00
| |
Wyjątkowy Koncert Eleni
|
Brzesko
28 września 2021, godz. 16:30
| |
Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.