EDYTA GEPERT - JAKA RÓŻA TAKI CIERŃ

Kategorie: Edyta Geppert
Opis: Piękny utwór, pełen emocji.
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Edyta Geppert - Szukaj mnie
EDYTA GEPPERT NIE ŻAŁUJĘ
Edyta Geppert - Mamo... Córko...
E.Geppert - Och, życie kocham cię nad życie
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Poznań
25 lutego 2019, godz. 19:00
| |
V Gala Charytatywna Kobiety Kobietom - EDYTA GEPPERT Jubileusz 35 lat!
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.