Edyta Geppert - Szukaj mnie

Kategorie: Edyta Geppert
Opis: Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu... bo nie wiem...
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
E.Geppert - Och, życie kocham cię nad życie
EDYTA GEPPERT NIE ŻAŁUJĘ
Edyta Geppert - Mamo... Córko...
EDYTA GEPERT - JAKA RÓŻA TAKI CIERŃ
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.