Zenon Laskowik - Zakład pogrzebowy

Kategorie: Zenon Laskowik
Opis: Zenon Laskowik w skeczu pt. "Zakład pogrzebowy"
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Zenon Laskowik - wywiad
Zenon Laskowik - Spotkanie w Gnieźnie
Zenon Laskowik - Spowiedź
Zenon Laskowik -12 parówek
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.