E.Geppert - Och, życie kocham cię nad życie

Kategorie: Edyta Geppert
Opis: Piękna, niesamowita i wzruszająca piosenka Edyty Geppert
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
EDYTA GEPPERT NIE ŻAŁUJĘ
EDYTA GEPERT - JAKA RÓŻA TAKI CIERŃ
Edyta Geppert - Szukaj mnie
Edyta Geppert - Mamo... Córko...
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Poznań
29 października 2018, godz. 19:30
| |
Edyta Geppert - recital
|
Płock
23 listopada 2018, godz. 19:00
| |
Edyta Geppert - recital
|
Białystok
1 grudnia 2018, godz. 18:30
| |
Edyta Geppert - recital
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.