E.Geppert - Och, życie kocham cię nad życie

Kategorie: Edyta Geppert
Opis: Piękna, niesamowita i wzruszająca piosenka Edyty Geppert
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
EDYTA GEPERT - JAKA RÓŻA TAKI CIERŃ
Edyta Geppert - Szukaj mnie
Edyta Geppert - Mamo... Córko...
EDYTA GEPPERT NIE ŻAŁUJĘ
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.