Piotr Baltroczyk "Skacowany Jagiello"

Kategorie: Piotr Bałtroczyk
Opis: Jeden ze starszych występów Piotra Bałtroczyka
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Piotr Bałtroczyk - O polskich kolejach
Piotr Bałtroczyk - Dlaczego zostałem twarzą 2KC
Piotr Bałtroczyk - Histeryjka 4
Bałtroczyk opowiada kawał o dziku. Miszcz!!
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Legnica
23 września 2018, godz. 18:00
| |
Mężczyzna z kijowym peselem - nowy program
|
Gdańsk
6 października 2018, godz. 19:00
| |
Mężczyzna z kijowym peselem
|
Kielce
14 października 2018, godz. 18:00
| |
Najnowszy stand-up Piotra Bałtroczyka!
|
Zabrze
21 października 2018, godz. 18:00
| |
Nowy program
|
Kraków
25 października 2018, godz. 19:00
| |
Mężczyzna z kijowym peselem
|
Wałbrzych
15 listopada 2018, godz. 19:00
| |
Nowy program
|
Nowy Sącz
22 listopada 2018, godz. 19:00
| |
Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
|
Wrocław
7 grudnia 2018, godz. 19:30
| |
Piotr Bałtroczyk "Mężczyzna z kijowym peselem"
|
Łódź
8 grudnia 2018, godz. 17:00
| |
Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
|
Poznań
9 grudnia 2018, godz. 18:00
| |
Mężczyzna z kijowym peselem
|
Otwock
15 grudnia 2018, godz. 18:00
| |
Mężczyzna z kijowym peselem
|
Warszawa
8 marca 2019, godz. 19:30
| |
Piotr Bałtroczyk
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.