Piotr Baltroczyk "Skacowany Jagiello"

Kategorie: Piotr Bałtroczyk
Opis: Jeden ze starszych występów Piotra Bałtroczyka
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Bałtroczyk opowiada kawał o dziku. Miszcz!!
Piotr Bałtroczyk - Dlaczego zostałem twarzą 2KC
Piotr Bałtroczyk - O polskich kolejach
Piotr Bałtroczyk - Histeryjka 4
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Cieszyn
17 grudnia 2017, godz. 16:00
| |
nowy program - Mężczyzna z kijowym peselem
|
Żory
17 grudnia 2017, godz. 19:00
| |
Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
|
Bielsko-Biała
11 lutego 2018, godz. 17:00
| |
Mężczyzna z kijowym peselem
|
Warszawa
14 lutego 2018, godz. 19:30
| |
Piotr Bałtroczyk "Mężczyzna z kijowym peselem"
|
Warszawa
14 lutego 2018, godz. 20:30
| |
Piotr Bałtroczyk "Mężczyzna z kijowym peselem"
|
Inowrocław
3 marca 2018, godz. 18:00
| |
Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
|
Biała Podlaska
11 marca 2018, godz. 16:00
| |
Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
|
Międzyrzec Podlaski
12 marca 2018, godz. 18:00
| |
Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.