Kabaret HRABI- Być facetem

Kategorie: Kabaret Hrabi
Opis: Kolejny świetny skecz Kabaretu Hrabi z programu "Kobieta i mężczyzna", czyli Joanna Kołaczkowska w roli mężczyzny.
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Kabaret Hrabi - Urząd Skarbowy
Kabaret Hrabi - Typy Tancerzy
Hrabi - nerwowy poranek
Kabaret Hrabi- Molestowanie w pracy
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Poznań
25 czerwca 2018, godz. 20:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Poznań
25 czerwca 2018, godz. 17:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Warszawa
9 lipca 2018, godz. 20:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Warszawa
9 lipca 2018, godz. 17:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Wrocław
11 lipca 2018, godz. 17:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Cieszyn
23 września 2018, godz. 19:00
| |
Kabaret Hrabi w programie "Cyrkuśniki"
|
Cieszyn
23 września 2018, godz. 16:00
| |
Kabart Hrabi w programie "Cyrkuśniki"
|
Rzeszów
8 października 2018, godz. 20:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Rzeszów
8 października 2018, godz. 17:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Radom
9 października 2018, godz. 20:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
Radom
9 października 2018, godz. 17:00
| |
"CYRKUŚNIKI"
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.