Łowcy B. - Straszny hotel

Kategorie: Kabaret Łowcy.B
Opis: Nastały trudne czasy, branża hotelowa przeżywa kryzys. Klienci potrzebują niezapomnianych wrażeń. Personel hotelu wobec tego będzie klientów straszyć...
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Łowcy.B - Zabawa w chowanego
Łowcy.B - Zakupy
Łowcy.B - Metal
Łowcy.B - Radio Taxi
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.