Lady Pank : "Zawsze tam gdzie ty"

Kategorie: Lady Pank
Opis: Jeden z największych hitów legendarnego zespołu
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
Lady Pank - Na Co Komu Dziś (Teledysk)
Lady Pank - Stacja Warszawa
Lady Pank - Kryzysowa Narzeczona
Lady Pank — Marchewkowe pole
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Rzeszów
23 listopada 2018, godz. 18:00
| |
Lady Pank - po 35 latach od debiutu
|
Bielsko-Biała
25 listopada 2018, godz. 19:00
| |
Trasa LP1
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.