SDM- Czarny blues o czwartej nad ranem

Kategorie: Stare Dobre Małżeństwo
Opis: Naj naj fajniejsza piosenka :)
k o m e n t a r z e   u ż y t k o w n i k ó w
Dodaj komentarz
Komentarz dla tego filmu (minimum 1-2 zdania):
p o d o b n e   f i l m y
SDM - Z nim będziesz szczęśliwsza...
SDM - Jest już za późno
Stare dobre małżeństwo -O Majka
SDM - Opadły mgły, wstaje nowy dzień
p o w i ą z a n e   w y d a r z e n i a
Kraków
20 maja 2019, godz. 19:00
| |
Premiera nowego albumu "Blizny czasu"
|
© Imprezuje.pl (2015) - serwis wydarzeniowy. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.